Thursday, November 27, 2014

November

Ulur në shkollë dhe duke pritur për autobusin. Këtu është vonë, unë kurrë nuk kanë qëndruar në këtë shkollë, është shkolla e vetme në mëngjes .. E pra, unë kam për performancën në mënyrë që është arsyeja pse. Biseda shkoi mirë. Unë të qëndrojnë shumë mirë në të gjitha lëndët, unë vazhdoj si kjo, nuk ka asgjë për të parandaluar mua nga marrja e asaj që unë tani dua që të bëhet. Ndjehet lloj funny duke pasur parasysh se unë jam i sëmurë i lodhur të shkollës. = P

Sitting at school and waiting for the bus. Here is late, I have never stayed at this school is the only school in the morning .. Well, I for performance so that is why. The conversation went well. I stay very well in all subjects, I continue like this, there is nothing to prevent me from getting what I now want to become. Feels kind of funny considering that I'm sick of tired of school. = P

No comments:

Post a Comment