Friday, November 7, 2014

Perfect Day

 Yep, 2,000 njerëz kanë vizituar tashmë blogun tim. Më shumë gezim! Duke sapo kishte blogun tim një muaj, kështu që është shumë? My blog ka treguar edhe për pothuajse 100,000 argëtim Kjo më bën të pyes veten!; Cilat janë të gjitha prej jush 2.000 vizitorëve? Dhe ju vetëm të pengohen këtu ndonjëherë, ose ju do të ndiqni blogun tim pothuajse çdo ditë? Dërgo më shumë komente, kjo është vetëm fun! Nuk ka nevojë të jetë çdo gjë të veçantë, por të them hello gjithsesi, kështu që unë e di se kush je. :)

Yep, 2,000 people have already visited my blog. More fun! Having just had my blog a month, so it is too much? My blog has also been shown to almost 100,000  fun!
It makes me wonder; What are all of you 2,000 visitors? And you just stumble here sometimes, or you follow my blog almost every day? Leave more comments, this is just fun! No need to be anything special, but to say hello anyway, so I know who you are. :)

No comments:

Post a Comment