Friday, November 7, 2014

Tonight

Ne jemi tani të kesh kënaqësi me familjen time të rinj, të hamë darkë shumëthe të mirë nga nënat tona, kishim fasule, dhe të vazhdojmë tani me gjëra të ndryshme .. ushqim Behluli Family janë gjithmonë të lumtur, sidomos tani që ajo është një ditë e rëndësishme për ne, sepse ju shtuar një anëtar të familjes sonë, ai e quajti Behluli yll, yll.

Ne shpresojmë që të rritet sa malet !!

We are now having fun with my young family, we eat dinner much the better from our mothers, we had beans, and continue now with different things .. Behlulli Family food are always happy, especially now that it is a important day for us because you added a member to our family, he called Behlulli star, star.
We hope to grow as the mountains!!

No comments:

Post a Comment