Sunday, December 14, 2014

TOP BLOGG

 Kjo eshte Kenza Zouiten,eshte nje prej Blog me te miret ne bote,ne e shiqojme kete vazhdimisht,eshte me te vertet nje artiste shum e bukure dhe shum e mire. Linku i saj eshte :
www.kenzas.se

This is Kenza Zouiten, is one of the best blogs in the world, we look at this constantly, is really a very nice artist and very good. Her link is

www.kenzas.se

It is our inspiration

 Kjo eshte nje blogere tjeter qe e shikojme pas Kenzas,percjellim vazhdimisht kete eshte shum person me fytyr engjellore dhe ka shum ide. Quhet Annika Ollila eshte 19 vjecare taman inspirim per neve per stilin tone per moshen tone.
Eshte shum stiliste e bukur percjellim vazhdimishte kete bukuroshe.

This is another blogger who look after Kenzas, constantly congregated person this is very angelic face and has many ideas. Annika called Ollila is 19 years Taman inspiration for us for our style for our age.

It is very beautiful designer repeatedly this lovely congregated.
Her link is : http://annika-o.indiedays.com/
 Kjo eshte nje blogere e cila nuk poston shum shpeshe por kur poston na mahnite shume me stilin e saj te vecant. Eshte nje tip zeshkane shum e bukure. Edhe kete e percjellim vazhdimisht eshte nje stiliste shum e bukure.

This is a blogger who posts there very often but when posting many allures us with her style to separate. It is a very pretty brunette tip. Even constantly redirects this is a very beautiful stylist.
Her link is  : http://ashley-ringmybell.blogspot.com/

 Krissy,oh kjo vajze zakonisht na bene probleme kur ta kerkojme sepse blogun ka me tre S dhe pastaj menxi e gjejme por tashme jemi mesuar. Kjo vajze e re ka tere ate energji tere at talent,Bravo.
Eshte nje vajze te cilen e vecojme me floket e gjata dhe e holle. Tipike modele.

Krissy, oh this girl usually made us problems when I ask because blog has the three S and then menxi the find but now we learn. This young girl has all the energy the whole at talent, Bravo.

Is a girl which demarcate with long hair and thin. Typical models.

Her link is : http://krisssy.blogg.no/

 Karla eshte nje vajze me shum stil me shum sharme.
Eshte nje vajze e cila bene eksperimente me stilin e saj,ne inspirohemi shum nga kjo vajze. Eshte shum tipike me nje trup sexy,rrobat qe i vesh kjo vajze te gjitha i rrine bukur. Emri i saj eshte Karla Deras.

Carla is a very stylish girl with many charms.

Is a girl who did experiments with her style, we be inspired more by this girl. It is very typical with a sexy body, wears clothes that this girl all the nice stay. Her name is Karla Deras. Her link : http://karlascloset.com/
 Angelica eshte plot artea,plot fotogjenike ne fotot e saj e shohim qe e ndjen shum fotografimin,mundohet vazhdimisht te beje foto sa me interesante.

Angelica is full of arts, full of photos of her photogenic we see that feels more photographs, constantly trying to make the picture as interesting.


 Emrin nuk ja dijme kesaj vajze por kemi disa foto te saja,eshte shum e bukur.

His name is not here but we know of this girl have some pictures of her, is very nice.


 Zorannah eshte nje blogere shum e bukur,vishet bukur dhe duket bukur gjithashtu. Percjellim edhe kete vazhdimisht. 

Zorannah is a very nice blogger, looks lovely and looks nice too. Also redirect this constantly. Her link : http://zorannah.com/

 Kjo Chiara Ferragni emri i saj i plot sepse njihet sikur The Blonde Salad. Blogu i saj eshte shum interesant,tash eshte duke e bere edhe nje video te shum pritur per festat e fundviti menxi presim te shohime e ta shperndajme.
Eshte nje vajze shum e bukure ka nje fytyr shum te bukur engjellore.

This Chiara Ferragni her full name because it is known as The Blonde Salad. Her blog is very interesting, is now also making a long-awaited video for the holidays menxi wait to see it and spread the word.

It is a very beautiful girl has a very beautiful angelic face. Her link  : http://www.theblondesalad.com/
Kjo vajze quhet Tamara dhe eshte nje vajze shum e sukseshme sepse shum shkruan na ndihmon shum neve blogereve te reja.
Eshte shum e bukure.

This girl called Tamara and is a very successful girl writes for many blogging helps us very new to us.

It's very nice. Her link : http://theglamandglitter.com/

No comments:

Post a Comment