Thursday, November 20, 2014

Postimi i 100 / Post 100

Ky eshte postimi i 100 tashme i kemi bere disa muaj.
Vendosa ta beje postimin me shkronja sepse Google me ka ndeshkuare per arsye sepse nuk shkruaj,ju lutem tregoni ju me komentet e juaja qfare ju pelqen ketu tek ne.

This is post 100 have already done a few months.

I decided to make posting letters because Google has punished me for reasons for not write, please tell you with your comments what you'd like us here.

No comments:

Post a Comment