Thursday, November 13, 2014

CAONAMATICA


Eshte nje aparate shum i vjeter,dhe nuk punon por po shpresojme te rregullojme ose te bejme ndonje nderrim.Caonamatica eshte nje aparate shum i mire ne pamje,deshem tua tregojme kete.

It is a very old handsets, and does not work but hope to arrange or to do any shifts.Caonamatica is a very good handsets in sight, we got your show this.

No comments:

Post a Comment