Friday, November 14, 2014

MENAGERKjo eshte menaxherja jon e ardhshmja,shpresojme te postoj rregullisht. Kjo quhet Nisska Behluli eshte motra jone,shpresoje te ju pelqej!Edhe kjo poashtu merret me dizajne,ka kryer shkollen e mesme te dizajnit te modes,tash eshte ne studime per te njejtin drejtim.Ajo tashme do te ndihet e punsuar ketu duke punuar ne Blogun tone!

This is ion the next manager, hope to post regularly. This is called Nisska Behlulli is our sister, I hope you like!

And it also deals with the designs, has completed high school fashion design, is now in studies on the same terms.

It will now feels employed here working on our blog!

No comments:

Post a Comment