Thursday, December 4, 2014

HELLO

Mirembrema te dashur shikues! Sot kemi pasur disa faqe qe na kan vizituar,tash e tutje vetem do te rritet numri i vizitoreve,faleminderit shume te dashur. Sot patem nje dite te ngarkuar tash po shikojme seriale po kalojme kohe te lire me familje pasi jemi ne shkolle dhe nuk mund te qendrojme shum me ta. Ta shijojme me shume kohen me prinder sepse kur nuk i kemi do te na mungojne. Sigurisht ata nuk do te jetojne aq sa kan jetuar por ne do te qendrojme me ta aq sa kemi kohe. Ne jemi ne shkolle dhe nuk mund te qendrojme shum tek ju por sidoqoft faleminderit shum qe na vizitoni aq shum. Ju te dashure vizitore te rregullt ju deshirojme te gjitha te mirat. Faleminderit shume.

Evening dear viewers! Today we had some pages you have visited us, henceforth, will only increase the number of visitors, thank you very much dear.
Today we had a busy day series are now being look pass free time with family because we are in school and can not stand too with them. Remember shijojme more time with parents because when we have not will miss. Of course they will not live long enough have lived but we will stand with them as much as we have time. We are in school and can not stand too thanks to you however the more you visit us so much.

You loved regular guests wish you all the best. Thank you very much

No comments:

Post a Comment