Monday, December 8, 2014

The five most beautiful days of my life!

Nxensit, e mirë do te shkonin per nje pushim 5 dit ne Bog të Pejes . Mua me zgjodhen.... isha shumë e lumtur qe po shkoja.. Kur shkova një shoqe e imja kishte marr një aparat që kujtimet te mos na humbin nga mendjet tona.. Unë njihja vetem disa nxënësë nga shkolla ime ndresa nxensit tjerë ose shoket e kampit ishin nga shum qytete te bukura te Kosoves. Ne aty benim shum aktivitete beme gara me biqikleta, luanim, u beme alpinista,naten ne qendronim deri von dhe disa na kenaqnin me muzik ata kendonin me gitarë,kishim momente shum te mira edhe tani unë flas me shoket qe njoftova ne këtë pushim ishte pushimi me i mir qe me ndodhi  kur unë isha e vogel.. .....Ne beme gara me biqikletë unë isha ajo nga vajzat qe zura vendin e par ishte shum emocionuese...
Më posht gjenden disa nga fotot ku nën foto kam shkruar qka ka ndodhur ato momente!


The students, of better it will go for a 5 day break in the Bog of Peja. Chose me .... I was very happy that I was going .. When I went to a friend of mine had taken a camera that memories of us not lose our minds .. I knew only a few students from my school....other students or friends of camp was by many beautiful Cities of Kosovo. In there we did very  activities ,we did racing with bike , we used to play, had become the climbers, we stayed until late at night and some sang music they sing with the guitar, we had very good moments now I talk to friends who have warned us this holiday was resting the better you with happened when I was little .. ..... we did racing with bike... I of the girls, I caught the first place was very exciting ...
Below are some photos where under the photo I wrote what happened to those moments!
 Kjo ishte tabela nga sponzoret qe e mundësuan zhvillimin  e kampit /His was the table from sponsors that enabled the development of camp!

 Kjo eshte ajo shtepia e vogel ku flemë gjatë natës/This is what the little house where sleep at night!
 Kjo është nje pamje nga larg kjo foto u be kur ishim duke u kthyer nga vendi ku mbushnim ujë/This is a view from far away this picture was made when we were getting back from the place fill  water!
 Kjo eshte foto kur arritëm tek drunjt qe kishim per ti marr per ta ndezur zjarrin dhe të ngrohemi sadopak/This is the picture when we reached the timber that had to be taken to fire and keep warm somehow! Ketu jan disa foto qe kemi bere gjat netëve kur kendonim,etj/Here are some photos that we made during nights when sing, etc.!


 Disa pamje fantastike te qytetit te pejes.. unë i dua keto pamje /Some fantastic views of Peja .. I love this picture!
 Fotoja e perbashket e te gjith nxënësve te kampit /The joint image of all students to camp! Duke kryer alpinizmin/By carrying mountaineering!
 Ne luanim me top, djemtë luanin me teper futboll ne vajzat si zakonisht luanim volejboll /We play with ball boys play more football in girls as usual we used to play volleyball!

 Një ditë erdhi nje femijë i vogël te na vizitoj natyrisht ai ishte me prindërit e tij dhe prindërit  e tij na dhan disa dhurata...Ishte femijë shumë i zgjuar, i lezetshem, ne u kënaqëm me të <3/One day a child came to us naturally he was visiting his parents and his parents gave us some gifts ... was kids too smart, cute, we had a great time with it <3..!
 Një foto e bukur e miqëve të mi nga peja, ishte fotoja e fundit qe po bonim se natyrisht pas pes dite u kthyem ne shtëpi/A beautiful picture of my friends from Peja was the last picture you are BONIM the course after five days we returned home!
Pas pershendetjes me miqët nga peja te hidheruar qe po ndahemi nga kjo shoqeri qe tashme u adaptuam mirpo edhe te gezuar sepse po ktheheshim ne shtepi, na kishte marrur malli per prindrit , motrat , vllezrit etj./After greeting with cronies from Peja bitter that are separate from this company that now was adaptuam Happy request but also because I got home, we had taken the goods for parents, sisters, the brothers etc.

No comments:

Post a Comment